Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 13:25 - 14:15
Rettslige hindringer for bruk av cloud i offentlig forvaltning - behov for lovendringer
Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomførte våren 2015 en mulighetsstudie om bruk av cloud computing som leveransemodell i kommunal sektor, med bistand fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

Parallelt med dette foretok Kommunal-  og moderniseringsdepartementet (KMD) en gjennomgang av gjeldende regelverk for å avdekke juridiske hindringer for bruk av skytjenester. KMD vil i løpet av våren også legge fram en strategi for bruk av skytjenester, med særlig fokus på offentlig sektors behov.

Foredragene vil redegjøre for de viktigste juridiske hindre for bruk av skytjenester og for det arbeidet som gjøres i regjeringen med sikte på å tilrettelegge for forsvarlig bruk av skytjenester både i statlig og kommunal forvalting

Hva vil deltakerne lære?
Hva dagens lovverk faktisk tillater, og hvilke skytjenester offentlig sektor kan ta i bruk i dag.

I tillegg ser vi på behov for endringer i regelverket, og status for arbeidet med å gjennomføre disse endringene.


Speakers
avatar for Christine Hafskjold

Christine Hafskjold

seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Christine Hafskjold er seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der hun p.t. koordinerer arbeidet med en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Hun har også arbeidet med Digital agenda for Norge. Christine er utdannet sivilingeniør og jobbet 10 år i IT-bransjen... Read More →
avatar for Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Advokat og partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Eva er en av landets fremste eksperter innen personvern. Hun er partner i FØYEN advokatfirma, leder av Personvernnemnda, oppnevnt av regjeringen som medlem i det digitale sårbarhetsutvalget og av Stortinget som medlem i utvalget som gjennomgår EOS-utvalgets kontrollhjemler overfor... Read More →


Thursday February 11, 2016 13:25 - 14:15
Cloud for alle Rom 3