Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 14:35 - 15:15
Prosjekt og prosjektportefølje i skyen

Asker Kommune og DARCBLUE AG har sett på hvordan Project Online i skyen kan brukes for prosjektporteføljestyring etter den internasjonale standarden MoP (Management of Portfolio). Asker Kommune bruker Prosjektveiviseren, Difi sin modell for Prosjektstyring, og foredraget vil ta for seg porteføljestyring av slike prosjekter. Asker er også en av kommunene som deltar i det nyopprettede nettverket for program- og porteføljestyring i offentlig sektor, og denne sesjonen vil vise hvordan porteføljestyring i praksis kan støttes av digitale, skybaserte verktøy. DARCBLUE AG har i Norge spesialisert seg på å levere verktøy for å understøtte prosjekt og porteføljestyring. Vi får høre litt om fordelene med å levere slike løsninger i skyen  og det vil også bli belyst mulighetene for hybride løsninger med kombinasjonen Office 365 + tjenester fra eget lokalt serverrom.

Hva vil deltakerne lære?
Deltakerne vil lære om erfaringer med verktøystøtte for prosjekt og prosjektporteføljestyring i skyen. Foredraget vil være innom tema som prosjektmodellen Prosjektveiviseren, prosjektporteføljestyring med MoP (Management of Portfolio), og bruk av skytjenesten Project Online for å tilby verktøystøtte.


Speakers
avatar for Geir Graff

Geir Graff

Asker Kommune
Geir Graff er odelsgutt og oppvokst i en familie av jur-ister (melkebønder). Etter diplomet for godt oppmøte på søndagsskolen har han også samlet papirer fra fag som spesialpedagogikk, ledelse og innovasjon, ispedd ymse sertifiseringer. Han har jobbet lenge i Asker kommune, hovedsakelig med IKT, utvikling og kompetanse. De siste 10-12 årene med opplæring av prosjektledere, foredragsvirksomhet, ledelse, innovasjonsstrategi og prosesstøtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren fra starten av, og mener at samling... Read More →
avatar for Erlend Ødegård

Erlend Ødegård

Daglig leder, DARCBLUE AG
Erlend Ødegård er rådgiver med tung kompetanse innen IT-ledelse og prosjektstyring. Han er daglig leder i DARCBLUE AG i Norge som er spesialisert på verktøystøtte for prosjekt- og porteføljestyring. Erlend har mer enn 20 års erfaring i konsulentbransjen og innehar blant annet sertifiseringer innenfor prosjekt og programledelse, PMP/PMI, Microsoft Project og Project Online. De siste tre årene... Read More →


Thursday February 11, 2016 14:35 - 15:15
Cloud for alle Rom 3