Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Thursday, February 11 • 15:20 - 16:00
Hvordan lykkes med cloud?

Moss kommune har vært pioner på skyanskaffelser i kommune-Norge og har jobbet målrettet med strategi for IT-outsourcing og skytjenester. I foredraget vil sikkerhetsansvarlig hos Moss Kommune belyse noen av de utfordringer kommunen har møtt – og stadig møter - på veien mot skyen og hvordan disse har blitt håndtert.  

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS har bistått blant andre Moss Kommune i flere prosesser med skytjenester. Det gis praktiske råd om suksessfaktorer og hvordan virksomhetene kan sikre seg en prosess og et avtaleverk innenfor lovens rammer. Foredraget belyser også viktigheten av bevisst strategi i virksomheten og betydningen av godt samarbeid med ulike aktører i forbindelse med skyanskaffelser. 

Hva vil deltakerne lære?
Viktige veivalg og suksessfaktorer for gevinstrealisering med skyprosjekter samt råd om prosesstyring og avtaleverk.

Du får også innføring i krav til risikovurdering og databehandleravtale samt grunnlag for overføring av data til utlandet. 

 


Speakers
avatar for Malin Tønseth

Malin Tønseth

Senioradvokat, Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig
Malin Tønseth har sitt spesialfelt innen IT-rett. Hun har de senere årene jobbet med praktiske IT-rettslige problemstillinger med særlig fokus på informasjonssikkerhet og personvern, herunder krav til behandling av personopplysninger i tilknytning til cloudtjenester. Malin bistod... Read More →


Thursday February 11, 2016 15:20 - 16:00
Cloud for alle Rom 3